Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Comhairlean Beaga

  • Tha sinn a’ moladh gun cleachd thu brabhsair-lìn leithid Google Chrome, Internet Explorer no Firefox.
  • Ma tha faidhle air a bhith ùine mhòr a’ deisealachadh, gliog air a’ chuibhle-luchdachaidh agus bu chòir gun cluich e an uair sin.
  • Rinn sinn ar dìcheall airson gum biodh a cheart uiread a ghnìomhan ri fhaotainn do luchd-cleachdaidh na làraich eadar-amail seo. Ge-tà, bha an seann làrach air leth toinnte agus bha tòrr ghnìomhan sònraichte na cois, agus mar thoradh air seo cha robh e comasach a h-uile gnìomh a bh’ ann a bhith anns an làraich eadar-amail. Ma tha gnìomh a bha riatanach dhut a dhìth air an làraich seo, nach innis thu dhuinn. Cuir fios dhan sgioba aig dualchas@smo.uhi.ac.uk air neo lìon an ceisteachan: https://edin.ac/2Y5wMm4.

A' cleachdadh an Toolbar

Gus gluasad gu roinn eile den làraich-lìn, tagh aon de na roinnean faisg air mullach na duilleige air an taobh chlì.

Tha na taghaidhean mar a leanas:

Dachaigh: 'S e seo an duilleag-dachaigh agus chì thu goireas rannsachaidh bunaiteach agus goireasan eile air an duilleig seo.

Tuilleadh mun Phròiseact: Tha barrachd fiosrachaidh san roinn seo mu amasan a' phròiseict, luchd-obrach agus luchd-maoineachaidh, agus cuideachd eisimpleirean bho na cruinneachaidhean.

Cuidich Sinn: An seo, tha Tobar an Dualchais a' sireadh cuideachadh ann a bhith a' lorg dhaoine a chaidh a chlàradh. Faodaidh tu cuideachd am foirm seo a chleachdadh airson beachdan air an làraich-lìn a chur thugainn.

Rannsachadh Mionaideach: Faodaidh tu rannsachadh a dhèanamh an seo a' cleachdadh barrachd air aon bhogsa no faodaidh tu crìochan a chur air rannsachaidhean ann an diofar dhòighean m.e. a rèir a' chinn-latha. Tha seo nas freagarraiche airson rannsachaidhean nas doirbhe.

Air Thuaiream: Put air a' phutan seo agus gheibh thu clàr bhon làraich-lìn air thuaiream.

Cuideachadh: Chì thu liosta de chuspairean ceangailte ri cuideachadh.