Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Comhairlean Beaga

  • Tha sinn a’ moladh gun cleachd thu brabhsair-lìn leithid Google Chrome, Internet Explorer no Firefox.
  • Ma tha faidhle air a bhith ùine mhòr a’ deisealachadh, gliog air a’ chuibhle-luchdachaidh agus bu chòir gun cluich e an uair sin.
  • Rinn sinn ar dìcheall airson gum biodh a cheart uiread a ghnìomhan ri fhaotainn do luchd-cleachdaidh na làraich eadar-amail seo. Ge-tà, bha an seann làrach air leth toinnte agus bha tòrr ghnìomhan sònraichte na cois, agus mar thoradh air seo cha robh e comasach a h-uile gnìomh a bh’ ann a bhith anns an làraich eadar-amail. Ma tha gnìomh a bha riatanach dhut a dhìth air an làraich seo, nach innis thu dhuinn. Cuir fios dhan sgioba aig dualchas@smo.uhi.ac.uk air neo lìon an ceisteachan: https://edin.ac/2Y5wMm4.

Rannsachadh le bhith a' seòrsachadh

Chìthear sa bhogsa sheòrsachaidh, san liosta a tha a' tighinn a-nuas ann an Rannsachadh Mionaideach, gu bheil grunn chòdaichean coitcheann ann a tha a' seòrsachadh òrain is sgeulachdan. Anns gach còd tha litir (no litrichean), a tha a' comharrachadh siostam seòrsachaidh, agus an uair sin àireamh san t-siostam sin, a tha a' comharrachadh òran no sgeulachd shònraichte. Dèan cinnteach gun cuir thu a-steach na litrichean uile mar litrichean mòra. Feumaidh tu an cruth seo a chleachdadh ma tha thu ag iarraidh rannsachadh a dhèanamh a rèir seòrsachadh. (Nòta: faodar * a chleachdadh cuideachd)

Tha an clàr a leanas a' sealltainn eisimpleirean de gach siostam seòrsachaidh:

Seòrsachadh: Eisimpleir de chòd:
Clàr-innse Òrain Thraidiseanta Roud R180
Cruinneachadh Òrain Thraidiseanta Greig-Duncan GD1219
Na h-Òrain Child C295
Àireamhan Laws (òrain) LP9
Seòrsa Sgeulachd Aarne-Thompson AT1833A

Nòta – Faodaidh litrichean a bhith ann an àireamh an òrain no sgeulachd, m.e., airson Laws P9 gheibh thu LP9.

Faodaidh grunn chòdaichean mar seo a bhith aig clàradh sam bith air làrach-lìn Tobar an Dualchais, ach chan fheumar ach aon dhiubh nuair a thathar a' dèanamh rannsachadh. Mar eisimpleir, tha an t-òran 'Andrew Lammie' a' tighinn fo àireamh 98 air Clàr-innse Òrain Thraidiseanta Roud agus fo àireamh 233 airson nan Òran Child – ma chleachdas tu fear seach fear de na còdaichean seo ann an rannsachadh, gheibh thu an aon chlàradh.

Tha tuilleadh fiosrachaidh mun t-siostam sheòrsachaidh an seo:

  • 'S e a th' ann an Clàr-innse Òrain Thraidiseanta Roud, stòr-dàta le fiosrachadh mu òrain a chaidh a chruinneachadh bho bheul-aithris na Beurla air feadh an t-saoghail. Tha iad air an tasgadh ann an sgrìobhadh no clàran-fuaime ann an Leabharlann Cuimhneachaidh Vaughan Williams aig Taigh Cecil Sharp ann an Lunnainn. Chaidh an stòr-dàta a stèidheachadh le Steve Roud agus faodadh tu a rannsachadh air an eadar-lìon tron làrach-lìn aig Comann Òrain is Dannsa Traidiseanta Shasainn aig English Folk Dance and Song Society. Tha Clàr-innse Roud gu math feumail nuair a tha thu a' rannsachadh òran le tòrr dhiofar ainmean – bidh an àireamh Roud a' ceangal gach òran sin ri chèile.
  • Ann an Cruinneachadh Òrain Thraidiseanta Greig-Duncan (8 leabhraichean, 1981-2002) tha 1,933 òrain a chaidh a chruinneachadh bho bheul-aithris Ear-thuath na h-Alba le Gavin Greig (1856-1914) agus an t-Urramach Seumas Duncan (1848-1917), agus iad gan cruinneachadh tràth san 20mh linn.
  • 'S e a th' anns na h-Òrain Child, cruinneachadh de 305 òrain a chruinnich an sgoilear Ameireaganach Francis James Child (1825-1896) ann an Sasainn agus Alba, agus a chaidh fhoillseachadh eadar 1882 agus 1898.
  • 'S e a th' anns an t-siostam Laws, catalog de dh'òrain a chuir Seòras Calum Laws (r.1919) ri chèile sna foillseachaidhean aige: 'Native American Balladry' (1950) agus 'American Balladry from British Broadsides' (1957).
  • 'S e catalog de sheòrsaichean sgeulachd traidiseanta a th' anns an t-Siostam Sheòrsachaidh Aarne-Thompson, a chaidh a chur ri chèile le Antti Aarne (1867-1925) agus Stith Thompson (1885-1976).