Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Europeana

Bha Tobar an Dualchais na phàirt den phròiseact Europeana Sounds, a bha ag amas air clàran-fuaim na Roinn Eòrpa a sgaoileadh fad ’s farsaing. Bha 24 buidhnean bho air feadh na Roinn Eòrpa an sàs anns a’ phròiseact. B’ e fear dhe na prìomh amasan suas ri millean clàr fhaighinn air-loidhne ron Fhaoilteach 2017.

Chuidich Tobar an Dualchais ann a bhith a’ toirt a’ phròiseict gu buil. Bha seo a’ gabhail a-steach gnìomhan leithid am pròiseact a bhrosnachadh agus fiosrachadh a sgaoileadh.

www.europeanasounds.eu

www.europeana.eu