Tobar an Dualchais Kist O Riches

Tobar an Dualchais Kist O Riches

The voices of the past... brought to life through the latest technology

Rannsachadh Mionaideach

Cuideachadh:

Tagh facal no abairt agus, air no, tagh a rèir faid a' chlàir, ceann-là agus seòrsa. Tagh co-dhiù aon chruinneachadh.

Fàg am bogsa bàn ma tha thu airson rannsachadh a dhèanamh le seòrsa, ceann-là no faid a-mhàin

Faic Eisimpleirean

Cuideachadh le Rannsachadh Mionaideach

Anns an àbhaist, nì an siostam rannsachadh air faclan slàn (iasg). Gus an rannsachadh a dhèanamh nas fharsainge (iasgair, iasgachd, msaa), comharraich am bogsa seo:

Rannsaich

Beurla Gàidhlig Albais
Sgoil Eòlais na h-Alba
BBC
Urras Nàiseanta na h-Alba